DOEL

MISIE: WAT IS ONS DOEL?

De vzw Jongerenatelier stelt zich tot doel om de kansen tot doorstroming naar het reguliere circuit van jongeren uit het deeltijds beroeps secundair onderwijs te vergroten.

Om bovenvermelde doelstelling te bereiken, brengen we de jongeren, via het aanbieden van een werkervaringperiode in de VZW, een goede arbeidsattitude (stiptheid, kunnen omgaan met gezag, een opgelegde taak kunnen uitvoeren, zelfstandigheid, arbeidstempo, doorzetting, …) en de nodige technische vaardigheden bij.

werking

DOELPUBLIEK

Ons doelpubliek bestaat uit jongeren (15-18 jaar) die er niet in slagen om na gewone bemiddelingsactiviteiten een gepaste tewerkstelling te vinden of mislukken in het reguliere circuit.

Dit omwille van een gebrek aan technische vaardigheden en/of de juiste arbeidsattitudes.

VISIE

Vanuit VZW Jongerenatelier willen we de jongeren kansen geven om te groeien en zich te ontplooien. Dit met als doel om in de toekomst de kans op een reguliere tewerkstelling te vergroten.

Door zoveel als mogelijk alternerend te werken proberen we de jongeren een realistisch beeld mee te geven van de sector en het werkveld waarin ze later zullen terecht komen.

We proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de noden en wensen van de jongeren in het zoeken naar een geschikte werkplaats. Hierbij zullen we steeds met de verschillende partijen samenzitten en altijd in overleg met de jongere handelen.

CONTACT

  • Vzw Jongerenatelier
  • Sint Anna 10
  • 8500 Kortrijk
  • Tel: 056/96 01 50
  • Fax: 056/96 01 59
  • GSM: 0475/78 16 57