GA NAAR DE SITE VAN STUWKRACHT

STUWKRACHT (ESF innovatieproject 2012-2014)

DOELSTELLING

 • Jongeren die vanuit een brugproject doorstromen naar regulier werk verder sturen en begeleiden gedurende een periode van 3-6 maanden.
 • Anderstalige jongeren een pakket ‘Nederlands op de werkvloer’ aanbieden als voorbereiding op regulier werk.
 • Een aanpak op maat bieden voor jongeren uit een problematische opvoedingssituatie of jongeren met psychosociale problemen.
werking

DOELGROEPENDoelgroep algemeen

 • Jongeren die deeltijds onderwijs volgen en vanuit het brugproject de stap naar reguliere arbeid zetten. De doelgroep is qua leeftijd begrensd tussen 15 en 21 jaar.

Subdoelgroepen:

 • De anderstalige jongeren:
  Deze jongeren hebben behoefte aan ondersteuning bij het zetten van de stap naar reguliere arbeid. Ze hebben nood aan verdere begeleiding tijdens de tewerkstelling. Ter voorbereiding van dit alles hebben ze behoefte aan het aanleren en/of bijschaven van de Nederlandse taal op de werkvloer.
 • De jongeren binnen een problematische opvoedingscontext
 • Jongeren uit het BUSO-onderwijs

Krijgen een specifieke begeleiding op maat met het oog op een doorstroom naar een reguliere of een aangepaste tewerkstelling.

WERKWIJZE?

 • We proberen de jongeren te ondersteunen in het zoeken naar een werkplaats die aanleunt bij hun mogelijkheden en interesses. We helpen de jongeren met solliciteren (curriculum vitae en sollicitatiebrief opmaken). Indien jongeren dit wensen gaan wij mee op sollicitatiegesprek als ruggensteun.
 • Bij moeilijkheden, vragen, onzekerheden, … kan de jongere steeds een beroep op ons doen.
 • We gaan langs bij werkgevers op evaluatie.
 • In geval van problemen op de werkvloer gaan wij langs als tussenpersoon met als doel om de communicatie terug op gang te krijgen, mede te helpen sturen, …
 • We geven een taalpakket aan anderstalige jongeren. We werken met thema’s die we zoveel mogelijk laten aansluiten bij de opleiding die de jongere volgt.

WIE?Trajectbegeleiding

 • Marij Rogé
 • Sharon Passchyn
 • Mie Durnez

Coördinatie

 • Ronny Declercq
werking

CONTACT

 • Vzw Jongerenatelier
 • Sint Anna 10
 • 8500 Kortrijk
 • Tel: 056/96 01 50
 • Fax: 056/96 01 59
 • GSM: 0475/78 16 57