Aanloopfase Vorming

Doelstellingen & ResultatenAanloopfase Vorming


DOELSTELLINGEN:


Technische basiscompetenties en basisattitudes trainen om de volgende stap te kunnen zetten, dit kan een aanloopfase werkervaring zijn of arbeidsdeelname.


Er wordt steeds een vlotte doorstroom beoogt naar de volgende stap.


Door middel van een laagdrempelige werkplek kunnen we ervoor zorgen dat de jongeren stapsgewijs hun attotides en technische vaardigheden aanscherpen. We creëren een vertrouwde en veilige omgeving waar het goed is om fouten te maken en bij te leren met het nodige geduld van zowel de jongere als de begeleider.

Wij gaan voor het aanscherpen van algemene technische vaardigheden zodat zij alle basiscapaciteiten hebben om bij een reguliere werkgever aan de slag te kunnen.


Door middel van een aantal vormingen proberen we nadruk te leggen op arbeidsattitudes en het goed trainen hiervan.


WERKWIJZE:


De interne werkplekken (Atelier P & Atelier O) werken in groepjes van 5 jongeren met 1 technisch begeleider, dit om de kwaliteit van de begeleiding te bewaken. De opdrachten die wij aanvaarden om met de werking uit te voeren zijn laagdrempelig en bieden enorm veel leerkansen voor de jongeren: Onderhoud en plaatsen van speelpleintje, renovatie jeugdhuizen, renovatie van de eigen gebouwen, picknickbanken maken voor de stad Kortrijk, schilderwerken, metalen voetbaldoelen vervaardigen, … De lijst is eindeloos.

 

De coach onderhoudt een intensieve 1-op-1-begeleiding. Vanaf de kennismaking op school tot de overstap naar een volgend traject staat de coach aan de zijde van de jongere.


Er wordt wekelijks geëvalueerd en bijgehouden wat de werkpunten van de jongere zijn en wat de capaciteiten van de jongere zijn.

Dit wordt telkens besproken met de tewerkstellingsbegeleider van de opleidingsverstrekker en de jongere. Zo kan er beter ingeschat worden wanneer de overstap zou kunnen gezet worden.


Vanaf de jongere klaar is voor een overstap wordt er samen op zoek gegaan naar de gepaste werkgever (loopbaangerichte competenties). Daarbij hebben we al een database aan contacten die wij kunnen aanspreken, ook de opleidingsverstrekkers ondersteunen hierin. Ook doen we steeds verder aan netwerken en leggen we nieuwe contacten.

 

RESULTATEN:


De meerwaarde voor de jongere is dat er een begeleider is die hem/haar bij alle stappen gaat ondersteunen. De jongere krijgt ook de ruimte en tijd om zijn vaardigheden en attitudes verder te ontwikkelen in een laagdrempelige situatie. De jongere leert wat werken is en wat daar nu precies allemaal bij komt kijken (op tijd opstaan, enthousiasme, vragen stellen, vaardigheden leren, …)


De meerwaarde voor ons als organisatie is dat wij de jongere zien evolueren en de jongere door en door kennen om hen vervolgens het best te kunnen matchen met de arbeidsmarkt.


De meerwaarde voor de opleidingsverstrekker is dat er nog méér info komt rond de vaardigheden en attitudes van de jongere.

 

We bewaken steeds een goede en open communicatie tussen alle partijen: De werkgever, de jongere, de opleidingsverstrekker en onszelf als aanbieder van de aanloopfase.


RESULTATEN IN CIJFERS:


Schooljaar 2019-2020 (rekening houdende met de corona-crisis):


38 % doorstroom met positief resultaat (tewerkstelling of alf werk)

23.8 % waren na het beëindigen van de opleiding “niet onmiddellijk beschikbaar of stopten met school 

38.1 % was er een doorverwijzing naar de Naadloze Flexibele Trajecten


Schooljaar 2020-2021:


48 % doorstroom met positief resultaat (tewerkstelling of alf werk)

33 % met een neutrale doorstroom (blijft in de aanloopfase vorming/school)

19 % doorstroom met negatief resultaat (NOB/NAFT)


stappenplan alf vorming
stappenplan alf vorming extern