Aanloopfase Werkervaring

Doelstellingen & ResultatenAanloopfase Werkervaring


DOELEN:

Jongeren een opstap geven naar de fase arbeidsdeelname. Een opstap staat gelijk aan het vastzetten en trainen van de nodige arbeidsattitudes binnen het bedrijf/de organisatie. Er wordt steeds een vlotte doorstroom beoogt naar de fase arbeidsdeelname.


Er wordt ook sterk gefocust op de bedrijfscultuur leren kennen, het leren functioneren in het bedrijf en de verwachtingen kaderen, samen analyseren en er naartoe werken.


Daarnaast beogen wij ook de werkgever te overtuigen van het systeem, de capaciteiten van de jongere, van de leermogelijkheden, de voordelen van een leer-jongere voor het bedrijf, …


WERKWIJZE:

 

Wij werken met een intensieve 1-op-1-begeleiding waarbij we inzetten op nauw contact met de jongere in eerste instantie, daarnaast met de werkgever/organisatie om maximale slaagkansen te waarborgen.


Eerst gaan we samen met de jongere op zoek naar de gepaste werkgever, daarbij hebben we al een database aan contacten die wij kunnen aanspreken, ook de opleidingsverstrekkers ondersteunen hierin. Ook doen we steeds verder aan netwerken en leggen we nieuwe contacten.


Eenmaal de gepaste werkgever gevonden gaan we verder tot het opstarten van de stage: We gaan eerst op sollicitatiegesprek waarna we het doel gaan bespreken en hoe we daar naartoe werken.


Na de opstart wordt er door middel van gesprekken nauw contact gehouden met de jongere en de werkgever, zo kunnen we optimaal inzetten op bijsturing tijdens het traject.


Wanneer er een positieve evaluatie volgt kunnen we overgaan tot de transitie naar een Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) en de fase arbeidsdeelname dus. Samen met de opleidingsverstrekker wordt de werkgever ingelicht van alle nodige informatie.

 

RESULTATEN:


De meerwaarde voor de jongere is dat er een begeleider is die hem/haar bij alle stappen gaat ondersteunen. De jongere krijgt ook de ruimte en tijd om zich te bewijzen in een iets minder stressgevende situatie. De jongere leert het bedrijf kennen en omgekeerd.


De meerwaarde voor de werkgevers is dat zij de tijd krijgen om te zien of de jongere een match is met het team, of de jongere de juiste basisattitudes en basiscapaciteiten bezit om in het bedrijf de kunnen functioneren als leer-jongere.


Aanloopfase Werkervaring kan dat extra duwtje in de rug zijn, die vaak nodig is om de werkgever te overtuigen van het systeem en de jongere. (de vooroordelen vervagen na deze stageperiode)

Uiteraard maken wij de werkgever er ook van bewust dat het om een jongere gaat die leerkansen moet krijgen en dat het niet gaat om een volwaardig lid van het team.

 

We bewaken steeds een goede en open communicatie tussen alle partijen: De werkgever, de jongere, de opleidingsverstrekker en onszelf als aanbieder van de aanloopfase.

 

Noot: Voor jongeren die in de opleidingen sector verzorging zitten liggen deze doelen iets anders. Het doel is hier om de jongere langdurig en duurzaam in te schakelen in WZC’s, ziekenhuizen, kinderopvang, … Deze jongeren moeten genoeg uren presteren om hun certificaat te kunnen behalen. Het is niet in alle diensten/instanties mogelijk om deze jongeren in te schakelen in de fase arbeidsdeelname via OAO of sociale maribel.

Onze begeleiding verschilt hier niet veel van voorgaande. Enkel dat de stap naar fase arbeidsdeelname dus niet altijd gezet kan worden. We bieden wel steeds een goeie opvolging en houden steeds nauw contact om de vorderingen en de ontwikkelingen bij te houden en bij te sturen waar nodig. Zo helpen wij verzekeren dat de jongere zijn/haar uiteindelijke doel kan bereiken à een certificaat en bijgevolg dus gekwalificeerde uitstroom.


RESULTATEN IN CIJFERS:


Voor schooljaar 2019-2020 (rekening houdende met de corona-crisis)


  • 54.8 % stroomde door naar een tewerkstelling 
  • 16.1 % heeft een neutrale doorstroom
  • 29.1 % heeft een negatieve doorstroom (NOB/NAFT)


voor schooljaar 2020-2021:


  • 57 % stroomde door naar een tewerkstelling
  • 19 % heeft een neutrale doorstroom
  • 24% heeft een negatieve doorstroom (NOB/NAFT)