Vlucht Vooruit
image002
image034
image032
image033
image036
image039
image037
image038
image035
image041
image040

Vlucht Vooruit


Organisatie


Jongerenatelier Kortrijk vzw
Sint-Anna 10, 8500 Kortrijk
http://www.jongerenatelier.be


Projectverantwoordelijke


Declercq Ronny
056/960 150
ronny.declercq@jongerenatelier.be


Partners

Groep INTRO
Oranjehuis vzw


Doelgroep


De doelgroep die we willen bereiken, zijn jongeren tussen de 18 en 30 jaar met een migratie-achtergrond (al dan niet vluchteling) en woonachtig in West-Vlaanderen. Heel specifiek gaat het over zij die behoefte hebben aan een aparte en intensieve ondersteuning om de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen zetten.


Werkwijze


Bij Vlucht Vooruit worden we gedreven door het geloof dat een bijdrage leveren aan de maatschappij door middel van werk heel betekenisvol kan zijn. We geloven dat mensen die gevlucht zijn reeds heel wat eigenschappen hebben ingezet om bepaalde wegen af te leggen in hun zoektocht naar een zinrijk leven. Deze sterktes willen we leren kennen en zijn belangrijk in de speurtocht naar werk.

 

Het startpunt van de methodiek is de vraag van de jongere. We gaan op zoek naar wat de jongeren willen, misschien is dit werk, misschien opleiding en soms weten ze het ook helemaal niet.

Het kan ook dat de vraag niet helemaal realistisch is, maar dit zoeken we gaandeweg uit. Tijdens die zoektocht komen we drempels tegen die we – opnieuw samen – proberen weg te werken.

Indien dit niet lukt, gaan we op zoek naar een andere weg die soms wat langer duurt, maar minder drempels omvat. Door hen zelf te laten ontdekken dat sommige drempels te hoog zijn, gaan ze sneller mee in een aangeboden alternatief. Hebben onze jongeren nog andere vragen, bv. rond het vertalen van een brief, dan kunnen zij hier ook voor bij ons terecht.

 

Als een jongere wordt toegeleid door een OCMW, VDAB, school… gaan we luisteren naar de vraag van de toeleider, maar gaan we in een eerste gesprek vooral op zoek naar de vraag van de jongere.

Indien blijkt dat de vraag van de jongere anders is dan die van de toeleider, dan wordt hierover een gesprek aangegaan met alle partijen. We kijken op dat moment om tot een hulpvraag te komen waarin iedereen zich kan vinden, maar waar vooral de jongere 100% achterstaat.

 

De begeleiding van de jongeren is meestal één op één om zo de beste weg te vinden richting werk of opleiding. Nabijheid is een belangrijk gegeven, zo zijn we gemakkelijk te bereiken via WhatsApp en Facebook. Daarnaast zijn we flexibel in het maken van afspraken. Voor sommigen is dit wekelijks, voor anderen kan dit in bepaalde gevallen 2 x/week zijn en voor hen die zelfstandiger zijn 1 x/maand. Alles hangt af van de noden van de jongeren en de snelheid waarmee ze vooruitgang maken. Wanneer blijkt dat een jongere dreigt uit te vallen om verscheidene redenen, vinden we het belangrijk om in contact te blijven en aanklampend te werken.

 

Aangezien wij ons op de meest kwetsbare jongeren richten met een afstand tot de arbeidsmarkt, werken we vindplaatsgericht en outreachend. We proberen actief naar buiten te treden om op een proactieve manier contact te leggen met onze doelgroep. Eens vertoeven rond het station, een bezoekje brengen aan een jeugdhuis, een praattafel bijwonen en simpelweg met folders op stap gaan horen hierbij. Outreachend werken betekent voor ons dat we met open armen mensen ontvangen. Neemt een jongere een vriend of broer mee? Welkom! Komen we op plaatsen waar onze jongere mensen kent? We slaan een babbeltje! We nemen een actieve, niet afwachtende houding aan. Nabijheid en bereikbaarheid vinden we hierbij belangrijk. Ook via het samenwerken met andere organisaties proberen we met zoveel mogelijk mensen in contact te komen.


Regio


Gans West-Vlaanderen met uitzondering van steden en gemeentes waar andere projecten al inzetten op de doelgroep. Dit gaat vooral over de centrumsteden waar de projecten ‘Werkt (Kortrijk), RSL for Work (Roeselare), Oostend2Work (Oostende) en Ant-Woord (Brugge)actief zijn en goed werk leveren. Op hun vraag, zijn we echter ook zeker bereid samen te werken.


We stemmen hiervoor af met ESF- en andere tewerkstellingsprojecten.


Partnerschap en financiering


Vanuit het partnerschap VZW Jongerenatelier, VZW Oranjehuis en Groep INTRO gaan we deze uitdaging aan. Dit waar wenselijk in samenwerking of partnerschap met andere lokale actoren.


Het project wordt gefinancierd met ESF-middelen en VDAB en de Provincie West-Vlaanderen zijn akkoord de co financiering te bekostigen en ook ruimer verder samen te werken.


Overzicht van de financiële bijdrages:


ESF                                                   441587,89 EUR                      

VCF                                                  441587,89 EUR                      

Provincie West-Vlaanderen         110369,97 EUR        

VDAB                                               110369,97 EUR

-----------------------------------------------------------------------

Totaal                                           1 103969,72 EURWie is wie?


Mie Durnez

Casemanager Vlucht Vooruit

Regio Zuid-West-Vlaanderen

mie.durnez@jongerenatelier.be
0486/90 62 20

Charlotte Delbeecke

Casemanager Vlucht Vooruit

Regio Midden-West-Vlaanderen en Zuid-West-Vlaanderen

charlotte.delbeecke@jongerenatelier.be
0489/47 45 51


Sien Derdaele
Casemanager Vlucht Vooruit
Regio Westhoek
sien.derdaele@groepintro.be
0473/52 36 59

 

Jana Delagrange
Casemanager Vlucht Vooruit
Regio Midden-West-Vlaanderen en regio Noord-West-Vlaanderen
jana.delagrange@groepintro.be


0476/17 40 70


Ann-Sophie Deraedt

Trajectbegeleideing Vlucht Vooruit

Regio Noord-West-Vlaanderen

annsophie.deraedt@jongerenatelier.be


0485/93 71 65


Asiri D. Vitharanage

Outreacher Vlucht Vooruit

Regio West-Vlaanderen (standplaats Kortrijk en Roeselare)

asiri.vitharanage@jongerenatelier.be


0488/77 06 45

 

Lobke Roygens
Beleidsmedewerker Migratie
lobke.roygens@west-vlaanderen.be


0491/92 42 60