Werking

Hoe zit onze werking in elkaar?


6 casemanagers zijn dagelijks over heel West-Vlaanderen in de weer om via een intensieve 1 op 1 begeleiding onze jongeren actief lid te maken van de arbeidsmarkt.


Outreach

Via outreachend werken trachten we jongeren die onder de radar blijven te bereiken. Als casemanager willen we zo toegankelijk mogelijk zijn en ons aanbod zo laagdrempelig mogelijk houden. Aansluiting vinden bij informele netwerken is in dit opzicht een belangrijk aspect. Veel van onze casemanagers zijn reeds een vertrouwd gezicht voor veel jongeren in hun vaak niet evidente zoektocht naar een job of een gepaste opleiding.

Wanneer we dit nodig achten plannen we huisbezoeken bij de jongeren en ontmoeten daar familie of vrienden die eveneens op zoek zijn naar een job. We nemen deel aan praattafels of helpen mee bij de bedeling van voedselpakketten om zo jongeren te leren kennen. We zijn aanwezig op infomomenten van scholen of laten onze flyers op allerhande plaatsen achter. Eveneens het sporadisch opnemen van een begeleiding van een jongere die net boven de 30 jaar is, of net onder de leeftijdsgrens van 18 valt en waarvoor er geen alternatieve hulpverlening is, hoort onder het outreachend werken. Op deze manier bereiden wij ons professioneel en informeel netwerk uit.

 

We trachten ons maximaal aan te passen aan de communicatiemiddelen van de jongeren en zijn via WhatsApp en Messenger bereikbaar. Wanneer nodig, wordt er een tolk ingeschakeld.

 

Doorverwijzing

Naast ons outreachend werk is ook het hebben van een stevig professioneel netwerk voordelig, waarbij onze partners perfect weten wanneer ons te contacteren als zij een vraag tot werk of opleiding opvangen. Indien gewenst, blijven we doorheen ons traject in contact met de doorverwijzer om zo elkaar op de hoogte te houden van het afgelegde parcours. Wanneer we merken dat de vraag van de doorverwijzer verschilt van de vraag van de jongere, maken we dit bespreekbaar en trachten we tot een hulpvraag te komen waar beide partijen zich kunnen in vinden.

 

Concreet: Wanneer een jongere of organisatie ons contacteert, via eender welk communicatiekanaal, wordt er zo snel als mogelijk een eerste intakegesprek gepland.

 

De vraag van de jongere

Het vertrekpunt van onze begeleiding is de vraag van de jongere. Heeft de jongere een vraag naar werk, opleiding of is er nog een andere vraag? Samen maken we de vraag van de jongere helder. We gaan op zoek naar een gepast antwoord en naar oplossingen voor barrières die de jongere verhindert om een gepaste job of opleiding te vinden. Ook gaandeweg botsen we tegen drempels die we telkens opnieuw samen wegwerken of omzeilen. Bij Vlucht Vooruit ontdekken onze jongeren grotendeels zelf welke weg ze best inslaan, al is dit soms door even met hun hoofd tegen de muur te lopen, maar daardoor zo alternatieve, ongeplande paden te bewandelen.

 

Vraag naar werk

Wanneer de vraag van de jongere het vinden van een gepaste job inhoudt, dan wordt dit onze centrale focus. Wat heeft deze jongere nodig om tot werk te komen? Verschillende acties kunnen hier van pas zijn. Eerst en vooral is het van belang dat de jongere weet welke job hij wil en kan uitoefenen. Hier gaan we de interesses bevragen en kan er gebruik gemaakt worden van beroepenkaarten of de VDAB beroepsoriëntatietest. We sporen de jongere aan om verder te kijken dan morgen en te denken aan zijn verdere toekomst in België. Wanneer we merken dat er eerst nog een opleiding of meer ervaring nodig is voor het gekozen beroep, dan bewandelen we eerste deze route (zie hieronder). In de praktijk zien we vaak dat jongeren graag zo snel mogelijk aan het werk willen om zo broodnodige centen te verdienen. In dat geval bekijken we de opties waar diploma, ervaring en/of kennis van de Nederlandse taal (afhankelijk van de jongere) minder van belang zijn. Samen stellen we een aanlokkelijke CV op en geven we een beeld mee van hoe het arbeidslandschap er in Vlaanderen uitziet. Interimkantoren maken hier een groot deel van uit. Jongeren dienen te weten hoe deze kantoren werken en hoe ze zich hier kunnen in bewegen. Rollenspelen kunnen een handig middel zijn om arbeidsattitudes aan te scherpen. We tonen de jongeren hoe zij digitaal kunnen solliciteren, o.a. door de zoekfunctie van de VDAB, en welke voordelen email hun kunnen bieden. Daarnaast gebruiken de casemanagers hun contacten met interimkantoren en bedrijven om de jongere een extra duwtje in de rug te geven. Centraal staat hierbij dat we samen op pad gaan, maar we de verantwoordelijkheid bij de jongere laten, en hem/haar zoveel mogelijk zelf laten uitvoeren wanneer mogelijk.

 

We bevragen telkens bij de jongere welke instanties hen nog opvolgen en begeleiden. Mits toestemming van de jongere nemen wij contact op met deze instanties voor een optimale afstemming om zo de kansen op werk of opleiding van de jongere zo hoog mogelijk te krijgen.

 

Vraag naar stage of vrijwilligerswerk

Wanneer oefening of ervaring verreist is vooraleer in het werkveld te stappen, dan zijn vrijwilligerswerk of stage een goeie optie.

 

Wat betreft vrijwilligerswerk is er contact met Refu Interim, Wijkwerken en kan er worden gekeken met OCMW’s waar er mogelijkheid is om vrijwilligerswerk te doen.

 

Wanneer stage de voorkeur geniet, is er een verdere keuze uit werkplekleren: BVS (beroepsverkennende stage), IBO (individuele beroepsopleiding) en BIS (beroepsinlevingsstage) in samenwerking met de VDAB. Bij sommige jongeren leiden deze stages tot tewerkstelling, bij anderen is het een eerste werkervaring op hun CV. In weinig gevallen leert de stage dat doorverwijzing noodzakelijk is wanneer een tewerkstelling in het NEC onmogelijk blijkt.

 

Vraag naar opleiding

Sommige jongeren komen tot bij ons met een vraag naar opleiding, of merken doorgaans dat ze een opleiding nodig hebben bij een bepaalde jobkeuze. Er is een enorm aanbod aan opleidingen, waarbij we hen helpen om door het bos de bomen te zien. Het gratis aanbod van de VDAB vormt een groot deel van de gekozen opleidingen. Onze ondersteuning beperkt zich echter niet enkel tot het voorstellen van het bestaande aanbod. We gaan ook samen met de jongeren op zoek naar de haalbaarheid van het volgen van de opleiding. Vragen als: hoeveel kost deze opleiding? Wie kan me helpen indien het te duur is? Is de school bereikbaar? Zal ik het aankunnen? Wat als het niet zal lukken? Wat na de opleiding? komen naar boven en pakken we samen vast. Wanneer een jongere start met een opleiding, blijven we ook voldoende bereikbaar en wordt het Vlucht Vooruit-traject niet zomaar stopgezet. Het starten met een opleiding is vaak heel intensief en brengt meer met zich mee dan initieel werd ingeschat. Bijgevolg blijven de casemanagers bereikbaar en polsen we soms even hoe het parcours verloopt. Eenmaal een jongere echt vertrokken is voor een langere periode, wordt een warme overdacht gedaan naar de toeleider of begeleider die betrokken is bij de opleiding. 

 

Andere vragen

Wanneer we merken dat de jongere nog andere vragen heeft naast zijn werk- of opleidingsvraag, dan bekijken wij graag wat we kunnen betekenen. We fungeren als het eerste aanspreekpunt van de jongere. Deze vragen kunnen gaan over Nederlandse lessen, het vertalen van documenten, huisvesting, rijbewijs en rijlessen, psychosociale ondersteuning, vrije tijd, kinderopvang, diplomagelijkschakeling, gezinshereniging, medische problematieken of voedselhulp. Wanneer blijkt dat er meer expertise nodig is voor bepaalde vragen, verwijzen wij graag door naar partners.

 

Nazorg

Wanneer nodig blijven wij graag nog even aan zet als de jongere aan het werk is of gestart is met zijn/haar opleiding. Zo kan de jongere, de werkgever of de opleidingsverantwoordelijke nog bij ons terecht met bijkomende vragen of moeilijkheden. We blijven als het ware een vertrouwenspersoon die op de hoogte is van het pad van de jongere. Als we merken dat na een tijdje alles vlot verloopt, sluiten wij de begeleiding af. Ook dan nog blijft de jongere welkom met vragen.