Over ons

Wie zijn we?

Wat doen we? 

HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN?

Team Jongerenatelier VZW


Doel!

De vzw Jongerenatelier stelt zich tot doel om de kansen tot doorstroming naar het reguliere circuit van jongeren uit het deeltijds beroeps secundair onderwijs te vergroten.

Om bovenvermelde doelstelling te bereiken, brengen we de jongeren, via het aanbieden van een werkervaringperiode in de VZW, een goede arbeidsattitude (stiptheid, kunnen omgaan met gezag, een opgelegde taak kunnen uitvoeren, zelfstandigheid, arbeidstempo, doorzetting, …) en de nodige technische vaardigheden bij.


Uitbreiding!

Vlucht Vooruit werd opgestart in 2017, met als doelstelling om jonge mensen met een migratie-achtergrond te helpen doorstromen naar de arbeidsmarkt! Jonge mensen tussen 18 en 30 jaar kunnen bij onze trajectbegeleiders terecht.

Ons doelpubliek werd dus groter! 


Visie!

Vanuit VZW Jongerenatelier willen we de jongeren kansen geven om te groeien en zich te ontplooien. Dit met als doel om in de toekomst de kans op een reguliere tewerkstelling te vergroten.

Door zoveel als mogelijk alternerend te werken proberen we de jongeren een realistisch beeld mee te geven van de sector en het werkveld waarin ze later zullen terecht komen.

We proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de noden en wensen van de jongeren in het zoeken naar een geschikte werkplaats. Hierbij zullen we steeds met de verschillende partijen samenzitten en altijd in overleg met de jongere handelen.


Het vertrekpunt in Vlucht Vooruit is steeds ‘de vraag van de jongere’, dit is de start van het traject.  We gaan samen op zoek naar een antwoord op die vraag.  Tijdens die zoektocht komen we drempels tegen die we – opnieuw samen – proberen weg te werken.  Indien dit niet lukt, dan gaan we op zoek naar een andere weg die misschien wat langer duurt, maar minder drempels omvat.
Wie is Wie

Ronny Declercq

Directeur


ronny.declercq@jongerenatelier.be

0475 78 16 57


Mona Janssens

Trajectbegeleiding OAL

Regio Zuid-West-Vlaanderen


mona.janssens@jongerenatelier.be


Kimberly Declercq

Trajectbegeleiding OAL & PLEK K

Regio Midden- en Zuid-West-Vlaanderen


kimberly.declercq@jongerenatelier.be


Niels Lybeer

Coach PLEK K & trajectbgeleider OAL

Regio Midden- en Zuid-West-Vlaanderen


niels.lybeer@jongerenatelier.be


Tina Dedrie

Trajectbegeleiding OAL

Regio Noord-West-Vlaanderen


tina.dedrie@jongerenatelier.be


Kris Vandenberghe

Trajectbegeleiding OAL

Regio Oostende


kris.vandenberghe@jongerenatelier.be
Bruno Cagnie

Technisch begeleider OAL


bruno.cagnie@jongerenatelier.be


Gaetan Verfaillie

Technisch begeleider OAL


gaetan.verfaillie@jongerenatelier.be


Bart Cottyn

Technisch begeleider OAL


bart.cottyn@jongerenatelier.be


Demetri Dewitte

Technisch begeleider OAL bij Stadsbader NV


demetri.dewitte@jongerenatelier.be

Charlotte Delbeecke

Trajectbegeleiding Vlucht Vooruit

Regio Zuid-West-Vlaanderen/Midden-West-Vlaanderen


charlotte.delbeecke@jongerenatelier.be


Ann-Sophie Deraedt

Trajectbegeleideing Vlucht Vooruit

Regio Noord-West-Vlaanderen


annsophie.deraedt@jongerenatelier.be


Asiri D. Vitharanage

Outreacher Vlucht Vooruit

Regio West-Vlaanderen (standplaats Kortrijk en Roeselare)


asiri.vitharanage@jongerenatelier.be